Oud Ade | Langebrug vervanging

De Langebrug in Oud Ade is in het najaar van 2018 afgesloten vanwege gevaar door mogelijke betonrot. Vervolgens is de brug weer gedeeltelijk opengesteld met een versmalling. Het verbod voor zwaar verkeer en de bijbehorende omleiding via de N445 staat aangegeven op de bebording om en nabij de brug. Tot het moment van vervanging controleren wij de staat van de brug vaker. Hiermee is een veilige situatie gecreëerd tot de brug vervangen wordt. Vanaf eind september 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe brug. 

De werkzaamheden en hinder

De aannemer Hegeman start, in opdracht van de gemeentes Teylingen en Kaag en Braassem, met het vervangen van het dek van de fietsbrug, waarbij ook de damwanden links en rechts van de brug worden vervangen. De fundering van de fietsbrug blijft in stand en hoeft niet te worden aangepast.

Daarna wordt de autobrug geheel vervangen, zowel de fundering in het water, de fundering op het land en het brugdek. De damwanden aan beide zijden van de brug worden ook vervangen. Op deze wijze komt er weer een brug die langdurig meegaat. Om de brug toekomstbestendig te maken, wordt de brug wat verbreed en wordt het profiel van de weg aangepast.

Voetgangers en fietsers

Voetgangers en fietsers worden tijdens de werkzaamheden aan de fietsbrug om het werk heen geleid over de autobrug. Zodra met de werkzaamheden aan de autobrug gestart wordt kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van de fietsbrug.

Als er hijswerkzaamheden zijn bij de werkzaamheden voor betonliggers of damwanden kan het mogelijk zijn dat het fietsverkeer tijdelijk gestremd is. Dit wordt tot een minimum beperkt maar is niet uit te sluiten. Als deze stremming onverhoopt langer gaat duren, wordt dit zo tijdig mogelijk kenbaar gemaakt.

Auto’s en vrachtverkeer

Het autoverkeer en vrachtverkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met borden aangegeven en loopt via de Ripselaan en de N445. De Pastoor van der Plaatstraat wordt ontzien in deze omleiding.

Openbaar vervoer

De bus wordt omgeleid via de Pastoor van der Plaatstraat en de N445. Hiervoor wordt tijdelijk de passeervakken met gele belijning op de stoep aangegeven. Dan kunnen 2 grote voertuigen elkaar veilig passeren. Er wordt geen alternatieve busverbinding  opgezet. In Oud Ade wordt mogelijk een ophaalpunt gemaakt voor mensen die geen auto hebben en gebruik willen maken van de bus. Wilt u hier gebruik van maken? Laat het dan weten aan de dorpsraad van Oud Ade via e-mail dorpsraad.oudade@gmail.com.

Vaarverkeer

Ook het vaarverkeer heeft tijdens de werkzaamheden geen doorgang. Er is een omleiding ingesteld.

Hulp- en nooddiensten

Met de hulpdiensten heeft overleg plaatsgevonden over de afsluiting en de consequenties hiervan. Hierbij wordt er vanzelfsprekend voor gezorgd dat de noodzakelijke hulpverlening in stand blijft.

Voor het aanbrengen van de damwand is gedurende 1,5 week geen doorgang over de brug voor de ambulance mogelijk. De omleidingsroute voor de ambulance wordt vrijgehouden van overige werkzaamheden zodat doorgang altijd gegarandeerd  is.

Planning

De werkzaamheden zijn in september 2020 gestart en duren tot eind juni 2021.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android).

Vragen

Bij vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 071 3327272, via de BouwApp of via het contactformulier.