Oud Ade | Ghoybos

Het Ghoybos in Oud Ade als recreatieve trekpleister en natuurlijke verbinding tussen stad en land. Een toekomstvisie die niet alleen een visie blijft. De gemeente Kaag en Braassem heeft landschapsarchitect Peter Verkade aangetrokken om het oorspronkelijke productiebos van 20 hectare vorm te geven. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt dit kleine stukje gemeente omgevormd tot een plek waar stad en land samen komen, drukte en rust elkaar aanvullen en lokale ondernemers de bezoeker activiteiten bieden.

Ontwerp Ghoybos

Ontwerp Ghoybos (voor grotere versie met legenda downloadt u de pdf, onderaan deze pagina)

Samen werken aan het Ghoybos

Sinds 2005 wordt gesproken over de inrichting van het Ghoybos, nu wordt doorgepakt om het gebied ook echt te gaan ontwikkelen. Met betrokken inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt gekeken naar de invulling van het gebied aan de hand van vier opgaven:

  1. Tussen stad en land: het Ghoybos als optimale schakel in het regionale recreatieve routenetwerk
  2. Bos wordt bos: gefaseerde omvorming van monotoon productiebos tot gevarieerd recreatie- en natuurbos
  3. Drukte en rust: slimme zonering van het Ghoybos faciliteert diverse doelgroepen
  4. Maatwerk voor bewoners: herinrichting biedt kansen tot maatwerk voor bewoners en ondernemers

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan van het Ghoybos is gebaseerd op een quickscan naar de omvorming van het productiebos tot een gevarieerd natuur- en recreatiebos én op de resultaten van gesprekken met bewoners, verenigingen en bedrijven in en om het bos.

Uitvoering

Op 15 november 2017 heeft wethouder Peters de starthandeling verricht voor de herinrichting. Gebr. Van der Poel uit Oud Ade zal de bosomvorming en herinrichting voor de gemeente realiseren. De uitvoering van de werkzaamhedenduren naar verwachting tot de zomer van 2019. 

Tennet

Tennet werkt in het Ghoybos aan het hoogspanningsnetwerk 380kV; informatie over deze werkzaamheden vindt u op de projectpagina 380 kV.

Meer informatie