Oude Wetering | Meerkreuk Extra Sociale Woningbouw

Als gevolg van oplopende wachtlijsten, heeft de gemeenteraad de wens om extra sociale woningen (ESW) toe te voegen in Kaag en Braassem. Eén van de aangewezen locaties die geschikt is voor sociale woningbouw aan de Meerkreuk in Oude Wetering. Voor deze locatie is het TOP-traject (Traject Omgevingsparticipatie) doorlopen. In maart 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van het plangebied en draagt de te bebouwen grond over aan MeerWonen.

Start van de bouw

In september 2020 is een start gemaakt met de bouw van 29 sociale en levensloopbestendige huurwoningen op de locatie van de voormalige Gerardusschool in Oude Wetering. Het zijn betaalbare woningen die we lokaal, met voorrang aan inwoners van Kaag en Braassem zullen toewijzen. Dit zorgt ervoor dat er lokaal talloze eengezinswoningen vrijkomen waar heel veel jonge gezinnen zich kunnen gaan vestigen. In mei 2021 worden de appartementen opgeleverd.

Duurzame omgeving

Bij de bomen rond het complex zijn boomkransen aangebracht, zodat de bomen behouden blijven. In de muren van het appartementencomplex worden vleermuiskasten geplaatst. Helaas kon het kunstwerk op de gevel niet meer behouden worden. Om de naam ‘Gerardus’ niet te vergeten, is de straatnaam ernaar vernoemd en ook komt de naam op speelse wijze terug in de gevel van het gebouw.