Oude Wetering | Meerkreuk Extra Sociale Woningbouw

Als gevolg van oplopende wachtlijsten, heeft de gemeenteraad de wens om extra sociale woningen (ESW) toe te voegen in Kaag en Braassem. Eén van de aangewezen locaties die wordt aangemerkt als geschikt voor sociale woningbouw is Gerardusschool aan de Meerkreuk in Oude Wetering. Voor deze locatie is het TOP-traject (Traject Omgevingsparticipatie) doorlopen, waarna een bestemmingsplanprocedure is opgestart. In maart 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie door woningcorporatie MeerWonen van 29 seniorenappartementen met bergingen op de begane grond en parkeergelegenheid op eigen terrein. Het oude schoolgebouw is gesloopt. Nadat een bouwweg en het hoofdriool is aangelegd kunnen de woningen worden gebouwd.