Roelofarendsveen | Kruising Noordeinde - Braassemdreef

De kruising Braassemdreef/Noordeinde in Roelofarendsveen wordt door veel weggebruikers als onduidelijk en onveilig ervaren. Dat was aanleiding om twee bewonersavonden te organiseren.

Veilige kruising

Op 13 maart hebben inwoners meegedacht over mogelijke oplossingen om de kruising veiliger te maken. Dat resulteerde in een flinke hoeveelheid ideeën en suggesties. Al deze ideeën hebben we zorgvuldig doorgenomen. Daarnaast hebben we aan ingenieursbureau Sweco gevraagd om verkeerstellingen te houden en een praktijkonderzoek te doen naar het dagelijkse gebruik van de kruising. Ook heeft Sweco de door de gemeente en u meest genoemde oplossingen verkeerskundig beoordeeld en uitgewerkt.

Die ideeën zijn op de tweede bewonersavond op 16 juli, gepresenteerd. Voor- en nadelen zijn besproken, en vervolgens zijn de aanwezigen in gesprek gegaan met deskundigen van gemeente en Sweco over de verschillende initiatieven. Aanwezigen hebben aangegeven naar welke optie hun voorkeur uitgaat.

Varianten voor inrichting

De verschillende varianten op een rij:

Variant 1a     

Verkeerslichten met linksafstroken

Variant 1b     

Verkeerslichten met deelconflicten

Variant 2a     

Voorrang Braassemdreef met fietsdomein

Variant 2b     

Voorrang Braassemdreef met fietsstroken

Variant 3       

Voorrang Noordeinde

Voorkeur voorrangsweg

Op de bijeenkomst hebben we geconstateerd dat het overgrote deel van de aanwezigen meer ziet in maatregelen met een voorrangsweg dan in een oplossing met stoplichten.

Vervolg

Het college heeft besloten om, op basis van de input van de bewonersavond van 16 juli en de verrichtte onderzoeken, variant 2a verder uit te werken. Dat is de variant waarop de Braassemdreef een voorrangsweg wordt en de meeste ruimte geeft aan de fiets (fietsdomein). Het college wil bij de uitwerking speciale aandacht voor voetgangersoversteekplaatsen en voor maatregelen om de snelheid te verminderen. Deze uitwerking leggen we na de zomer weer voor aan bewoners.

Tekening Kruispunt Braassemdreef met fietsstroken