Roelofarendsveen | Kruising Noordeinde - Braassemdreef

De kruising Braassemdreef/Noordeinde in Roelofarendsveen wordt door veel weggebruikers als onduidelijk en onveilig ervaren. Dat was aanleiding om bewonersbijeenkomsten te organiseren. Veel inwoners hebben meegedacht over mogelijke oplossingen om de kruising veiliger te maken. Dat resulteerde in een flinke hoeveelheid ideeën en suggesties.

Verkeersonderzoek

Alle ideeën en suggesties hebben we zorgvuldig doorgenomen. Daarnaast hebben we ingenieursbureau Sweco gevraagd om verkeerstellingen te houden en praktijkonderzoek te doen naar het dagelijkse gebruik van de kruising. Om de verkeerssituatie in beeld te brengen zijn in mei 2019 tellingen uitgevoerd en foto- en filmopnamen gemaakt. In de rapportage Verkeersonderzoek Braassemdreef is de verkeerssituatie op het kruispunt Braassemdreef-Noordeinde als verkeersonveilig beoordeeld.

Varianten voor inrichting

De door de gemeente en u meest genoemde oplossingen zoals een rotonde, verkeerslichten en voorrangskruispunten zijn vervolgens verkeerskundig beoordeeld. Vanuit berekeningen en op basis van beschikbare ruimte is een inschatting gemaakt welke kruispuntenvormen kansrijk waren om verder uit te werken. Er zijn daarbij verschillende varianten gemaakt. De voor- en nadelen zijn in een vervolgbijeenkomst met inwoners besproken, waarbij het overgrote deel van de aanwezigen meer zag in maatregelen met een voorrangsweg dan in een oplossing met stoplichten. Op basis van verrichtte onderzoeken en de input van de bewoners heeft het college de variant vastgesteld waarbij de Braassemdreef een voorrangsweg wordt en de meeste ruimte geeft aan de fiets. In deze variant wordt het kruispunt verhoogd om de snelheid te verlagen. 

Voorbereidende werkzaamheden

Er worden boringen gedaan om de gesteldheid van de bodem in kaart te brengen. Daarnaast worden er een aantal zaken ingemeten. De weg blijft tijdens deze werkzaamheden gewoon open. De werkzaamheden zijn ter voorbereidingen op de aanbesteding van de werkzaamheden.  

Vervolg

De volgende stap is een aanbestedingstraject. Na de aanbesteding kan een planning worden gemaakt en wordt een informatieavond georganiseerd over de planning en over de wijze van uitvoering. 

Tekening Kruispunt Braassemdreef met fietsstroken