Rijnsaterwoude | Reconstructie Zonnedauwlaan

Het rioolstelsel in (een deel van) de Zonnedauwlaan, Woudse Hout, Leidsevaartlaan en Kalmoeslaan is binnen een aantal jaren aan het einde van de levensduur.

Werkzaamheden

Het huidige rioleringsstelsel wordt vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Bij deze werkzaamheden worden ook de bestrating, stoepen en het groen meegenomen. Bewoners worden tijdens de voorbereiding van dit project in de gelegenheid gesteld om mee te denken, om de inrichting van de openbare ruimte waar mogelijk te verbeteren of te optimaliseren.

Planning

  • Voorbereiding in 2021
  • Uitvoering in 2022