Rijnsaterwoude | Herontwikkeling gemeentegronden

 De gemeenteraad heeft in 2016 besloten voor uitwerking van de herhuisvesting van een basisschool en een kinderdagverblijf in het voormalig gemeentehuis aan de Herenweg 165, de toevoeging van woningbouw in en achter het gemeentehuis en woningbouw op de huidige schoollocatie. De voormalige gemeentewerf is inmiddels verkocht en krijgt een bedrijvenbestemming.

Dit scenario is sindsdien verder uitgewerkt. Een stedenbouwkundig bureau heeft in afstemming met het dorpslab (een groep betrokken inwoners meedenkt) een ruimtelijke verkenning gedaan voor zowel de locatie van het gemeentehuis als voor de vrijkomende schoollocatie. Met het schoolbestuur van basisschool de Kinderarcke en kinderdagverblijf Snoopy is een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Op basis daarvan is een schetsontwerp gemaakt voor een Integraal Kind Centrum (IKC) op de benedenverdieping van het voormalig gemeentehuis. Met woondiensten Aarwoude  worden de mogelijkheden verkend om sociale huurwoningen te realiseren in het voormalig gemeentehuis.

IKC

Voor het maken van een IKC als onderdeel van de herontwikkeling van de gemeentegronden is een flinke investering nodig. Inmiddels heeft de gemeenteraad uitgesproken de realisatie van een integraal kind centrum (IKC) in Rijnsaterwoude voorrang te willen geven. In mei 2020 startte een aanbesteding om een partij te vinden die het ontwerp van het IKC verder uitwerkt tot een uitvoerbaar ontwerp en de uitvoering hiervan op zich neemt. Daarnaast wordt de partij gevraagd om op de eerste en tweede verdieping van het pand maximaal 15 woningen te ontwikkelen en bouwen, waarvan 7 sociale huurwoningen die Woondiensten Aarwoude van de gemeente afneemt.

Naast de aanbesteding van het IKC en de appartementen in het voormalige gemeentehuis, is de gemeente ook druk bezig met het toevoegen van een aantal woningen op het gebied achter het voormalige gemeentehuis. Hierover volgt binnenkort meer nieuws.