Rijnsaterwoude | Herenweg en omgeving Reconstructie

Reconstructie Herenweg tussen de Kerkweg en kruising Vriezenweg/Heiligegeestlaan 

Dit deel van het project bestaat uit verschillende fasen. Dit project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De gemeente vernieuwt de rijbaan, groen, openbare verlichting en ook het riool. Aan weerszijden van de rijbaan komen fietsstroken in rood asfalt.

Verkeershinder

Door (voorbereidende) werkzaamheden ontstaat enige verkeershinder. Omwonenden worden op de hoogte gehouden middels bewonersbrieven.

Aanpassingen als maatregel voor sluipverkeer Rijnsaterwoude

De Herenweg in Rijnsaterwoude is na de reconstructie van de weg weer opengesteld. Na de openstelling is er veel aandacht geweest voor het sluipverkeer dat opnieuw veel gebruik maakt van deze route, als alternatief in de spits voor de drukke N207 tussen Alphen aan den Rijn en de aansluiting met de A4. Dat maakt de weg door het dorp drukker en minder veilig voor fietsers en voetgangers. De gemeente Kaag en Braassem heeft samen met de dorpsraad en inwoners gekeken naar mogelijkheden om de situatie veiliger te maken.

Zo zijn er al extra verkeersremmende maatregelen genomen met de plaatsing van extra bloembakken. Op vijf plekken is daarnaast een 30km/u markering aangebracht om de aandacht op de maximale snelheid te vestigen. Ook worden de kruisingsvlakken nog voorzien van een gele toplaag. Dat kan echter pas in het voorjaar vanwege de weersomstandigheden. In overleg met de politie worden daarnaast metingen verricht in het dorp om het aantal verkeersbewegingen en de snelheden in kaart te brengen. Dat kan een basis vormen voor aanvullende maatregelen.

Een andere maatregel is dat het verkeerslicht op de N207 dat linksaf naar Rijnsaterwoude gaat langer op rood staat. De provincie Zuid-Holland neemt deze maatregel na overleg met de gemeente Kaag en Braassem, om doorgaand verkeer richting de A4 zo te ontmoedigen om de route via het dorp Rijnsaterwoude te kiezen. De gemeente kijkt de komende periode samen met de provincie en de dorpsraad of deze maatregel vruchten af gaat werpen. Met deze maatregelen hopen we dat de Herenweg weer gebruikt gaat worden waar deze voor bedoeld is; voor lokaal verkeer dat in en om het dorp beweegt en daar op bestemming moet komen. Want dan pas creëren we samen een veilige situatie voor iedereen die lopend of fietsend in of door Rijnsaterwoude komt.

Planning

De verwachting is dat Rijnland in april 2020 gereed is met de kadewerkzaamheden binnen dit project. Daarna kan de aannemer starten met het werk en in het najaar van 2020 oplevren.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt sinds kort gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android).