Rijnsaterwoude | Herontwikkeling gemeentegronden

In 2015 is een marktconsultatie gehouden voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en de gemeentewerf in Rijnsaterwoude. De resultaten heeft de gemeente gebruikt voor het maken van een scenarioanalyse.

Op 12 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten één scenario verder uit te werken. Dit (voorkeurs-)scenario voorziet in herhuisvesting van een basisschool en een kinderdagverblijf in het voormalig gemeentehuis aan de Herenweg 165, toevoeging van woningbouw in en achter het gemeentehuis en woningbouw op de huidige schoollocatie. De voormalige gemeentewerf wordt verkocht en krijgt een bedrijvenbestemming.

Dit scenario is sindsdien verder uitgewerkt. Stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons heeft in afstemming met het dorpslab (een groep betrokken inwoners die meekijkt, meedenkt en mee ontwerpt) een ruimtelijke verkenning gedaan voor zowel de locatie van het gemeentehuis als voor de vrijkomende schoollocatie.

Met het schoolbestuur van basisschool de Kinderarcke en kinderdagverblijf Snoopy is een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Op basis daarvan wordt een schetsontwerp gemaakt voor een Integraal Kind Centrum (IKC) op de benedenverdieping van het voormalig gemeentehuis.

Voortgang

Voor het maken van een IKC als onderdeel van de herontwikkeling van de gemeentegronden is een flinke investering nodig. De gemeente staat voor meer opgaven met grote gevolgen op het gebied van financiën en ambtelijke inzet. Deze opgaven zijn vastgelegd in de samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’. Het college en de gemeenteraad gaan de komende periode met elkaar in gesprek om te bepalen welke projecten uit deze agenda voorrang krijgen.