Roelofarendsveen | Kruising Noordeinde - Braassemdreef

De kruising Braassemdreef/Noordeinde in Roelofarendsveen wordt door veel weggebruikers als onduidelijk en onveilig ervaren. Dat was aanleiding om bewonersbijeenkomsten te organiseren. Veel inwoners hebben meegedacht over mogelijke oplossingen om de kruising veiliger te maken. Dat resulteerde in een flinke hoeveelheid ideeën en suggesties.

Verkeersonderzoek

Alle ideeën en suggesties hebben we zorgvuldig doorgenomen. Daarnaast hebben we ingenieursbureau Sweco gevraagd om verkeerstellingen te houden en praktijkonderzoek te doen naar het dagelijkse gebruik van de kruising. Om de verkeerssituatie in beeld te brengen zijn in mei 2019 tellingen uitgevoerd en foto- en filmopnamen gemaakt. In de rapportage Verkeersonderzoek Braassemdreef is de verkeerssituatie op het kruispunt Braassemdreef-Noordeinde als verkeersonveilig beoordeeld.

Varianten voor inrichting

De door de gemeente en u meest genoemde oplossingen zoals een rotonde, verkeerslichten en voorrangskruispunten zijn vervolgens verkeerskundig beoordeeld. Vanuit berekeningen en op basis van beschikbare ruimte is een inschatting gemaakt welke kruispuntenvormen kansrijk waren om verder uit te werken. Er zijn daarbij verschillende varianten gemaakt. De voor- en nadelen zijn in een vervolgbijeenkomst met inwoners besproken, waarbij het overgrote deel van de aanwezigen meer zag in maatregelen met een voorrangsweg dan in een oplossing met stoplichten. Op basis van verrichtte onderzoeken en de ideëen van de bewoners heeft het college de variant vastgesteld waarbij de Braassemdreef een voorrangsweg wordt en de meeste ruimte geeft aan de fiets. In deze variant wordt het kruispunt verhoogd om de snelheid te verlagen. 

Planning

Eind 2019 is na een participatietraject met omwonenden het definitief ontwerp voor de kruising Braassemdreef – Noordeinde in Roelofarendsveen vastgesteld. Inmiddels is de aanbesteding van deze werkzaamheden afgerond. De opdracht wordt uitgevoerd door JdB GWW. De aannemer zorgt voor informatie naar alle omwonenden en andere belanghebbenden. In januari 2021 starten de werkzaamheden. Die datum is in overleg met de winkeliers gekozen, zodat er rond de feestdagen geen opgebroken wegen rond de winkels zijn. De werkzaamheden zijn eind februari 2021 gereed.

 

Tekening Kruispunt Braassemdreef met fietsstroken