Roelofarendsveen | Braassemboulevard

In 2012 stelde de gemeenteraad de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) vast, waarna in 2017 het stuk werd geactualiseerd. In beide visies wordt de ambitie bevestigd dat langs de westoever van de Braassemermeer en de Oude Wetering een intensieve recreatiezone moet worden gefaciliteerd; de Braassemboulevard. De Braassemboulevard is een in de MRSV genoemde strook aan het water lopend vanaf de Ringvaart tot de Wijde Aa. Nu al lopen er langs deze route een drietal druk bezochte recreatieroutes (wandelen, fietsen en varen).

Gezamenlijk gedragen plan

Om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan, heeft het college met de raad afgesproken om een participatietraject te organiseren. Omdat intensieve recreatie in verschillende gebieden een eigen karakter en vorm heeft, willen we door middel van een participatietraject komen tot een toetsingskader om toekomstige initiatieven te beoordelen en mogelijk te maken. Aan het eind van het traject wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Tijdens bewonersbijeenkomsten in januari en februari 2020 werd naar de ideeën van de deelnemers gevraagd. Deze informatie is aan de hand van moodboards verzameld en wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling. Een derde avond organiseren voor het participatietraject Braassemboulevard was in de afgelopen maanden niet haalbaar en daarom gaat dit deel van het traject digitaal plaatsvinden. Zo komen we samen tot een afronding van het participatietraject over intensiever recreatie langs de Braassemermeer. Online participeren biedt ook extra kansen. Heeft u nog niet kunnen deelnemen maar wilt u wel meedenken over recreëren aan de Braassem? Dat kan. Lees hieronder hoe dat werkt.

Twee scenario’s

De onafhankelijke procesbegeleider heeft de opbrengsten van de eerste en tweede bijeenkomst samengevat in twee scenario’s / denkwijzen: gespreid recreëren en geconcentreerd recreëren:

  • Bij het scenario ‘gespreid recreëren’ is de mogelijkheid tot het realiseren van zwemsteigers, uitkijkpunten en speelplekken langs de gehele strook vanaf het haventje met sluis tot aan het einde van de Galgekade. 
  • Bij het scenario ‘geconcentreerd recreëren’ worden de meeste recreatieve elementen rondom te toekomstige nieuwe sluis, tegenover het zwemstrandje, mogelijk gemaakt.

De afgelopen zomer heeft, meer dan ooit, laten zien dat inwoners en bezoekers onze gemeente te voet, te fiets en per boot goed weten te vinden. In beide scenario’s van de Braassemboulevard vormen deze drie tezamen met kleinschalige horeca en evenementen de basis. En beide tegen de achtergrond van de realisatie van de woningen in het Braassemerland. Tijdens de digitale bijeenkomst licht de procesbegeleider de scenario’s nog een keer toe.

Deze scenario's komen voort uit de verschillende wensen die de deelnemers hebben. Belangrijk om te weten is dat de scenario’s geen 1-op-1 bouwplannen zijn. Dit participatietraject leidt tot een afwegingskader (een soort checklist) waarop de gemeente initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme (aanlegsteigers, uitkijkpunten, zwemstrandjes etc.) kan toetsen en beoordelen.

Uw mening

Op dinsdagavond 3 november is een online bijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn de scenario’s nog een keer toegelicht. De procesbegeleider verwerkt alle inbreng in een afwegingskader. Dit afweginskader zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Tulpensteiger

Pas na het opstellen, aanbieden en vaststellen van het afwegingskader Braassemboulevard zal de aanlegsteiger met uitkijkpunt, die mede de aanleiding vormde voor dit participatietraject, als initiatief worden getoetst. Indien noodzakelijk en mogelijk wordt het plan en ontwerp aangepast om te passen in de Braassemboulevard. Na het afsluiten van het participatietraject zal dit door de gemeente worden opgepakt.