Roelofarendsveen | Sportpad, Tweesprong, IKC en verenigingsaccommodaties

In de gemeente Kaag en Braassem, op de grens van de kernen Roelofarendsveen en Oude Wetering, ligt op een centrale locatie rondom het Sportpad een groot aantal sportaccommodaties, voor zowel binnen- als buitensport. Aan de zuidzijde van het Sportpad hebben diverse buitensportverenigingen hun thuisbasis. Aan de noordzijde bevinden zich De Tweesprong en verschillende andere binnensportfaciliteiten. In het proces van het onderwijs om te komen tot een Integraal Kindcentrum is aangegeven dat de locatie rondom het sportpad zowel op inhoud (samenwerking met verenigingen, sport, cultuur, etc.), als locatie grote kansen oplevert voor de inwoners van de dorpen en de gemeente.

In het kader van het traject Focus met Ambitie heeft de gemeenteraad een prioritering gemaakt van alle ambities van de gemeente Kaag en Braassem. Het voornemen om aan het Sportpad een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren heeft een hoge prioriteit gekregen. Ook de herontwikkeling van De Tweesprong is als belangrijke prioriteit door de gemeenteraad aangemerkt.

Integraal Kindcentrum (basisonderwijs)

De huidige vier basisscholen van de SSBA zijn sterk verouderd en zijn binnenkort aan vervanging toe. De kinderopvang heeft aangegeven graag met deze vier scholen in een nieuw gebouw aan 0 tot 13 jaar onderwijs te willen werken. Deze partijen zijn samen aan de slag om deze gezamenlijke ambitie – het creëren van een Integraal Kindcentrum (IKC) op termijn te realiseren.

Sport en recreatiecentrum De Tweesprong Roelofarendsveen

Sport- en recreatiecentrum De Tweesprong is een waardevolle voorziening voor de lokale samenleving. De accommodatie is echter verouderd. In 2018 heeft de gemeenteraad besloten om het pand de komende jaren nog in haar huidige staat in stand te houden zodat ‘tijd wordt gekocht’ om na te denken over de toekomst.

Gebiedsvisie

De gevestigde partijen rondom het Sportpad ondersteunen deze kans en hebben vanuit het samenwerkingsverband genaamd ‘Sportpad United’ meegedacht in welke kansen dit kan opleveren. De afgelopen periode is Sportpad United, Sportbedrijf Kaag en Braassem (De Tweesprong) en de IKC partijen met elkaar in gesprek gegaan over de kansen. Hieruit is een gezamenlijke visie gerold, waarin is bevestigd dat deze partijen elkaar op de inhoud (verbinding onderwijs, sport, bewegen, cultuur, etc.) weten te vinden en dat hier tevens nog meer kansen liggen die onderzocht moeten worden.Samen met het voornemen tot een (beperkte) herontwikkeling van het Sportpad maakt dat in het gebied Sportpad - IKC - Tweesprong meerdere ambities en opgaven samenkomen. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 besloten om de komende jaren gefaseerd in te zetten op het creëren van een integrale gebiedsvisie Sportpad te Roelofarendsveen, waar sport, onderwijs, cultuur, wonen en zorg voor alle inwoners van 0-100 jaar samenkomen, in het gebied van het Sportpad. In dit proces zal de gemeente als stakeholder participeren. De gemeente verbindt, ondersteunt en bewaakt het ontwikkelingsproces. Zowel vanuit het algemeen belang, als het belang van de gemeente als organisatie.

Intentieovereenkomst MeerWonen

De werkgroep, bestaande uit verschillende partijen uit het gebied, kwam tot de conclusie dat het betrekken van seniorencomplex Gogherweide, dat in de directe omgeving van het Sportpad ligt, kansen kan bieden voor zowel de bewoners en MeerWonen als voor de toekomst van dit gebied. MeerWonen is eigenaar van het complex. Gemeente Kaag en Braassem en MeerWonen spraken in juni 2020 de intentie uit om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken, in een intentieovereenkomst. Deze overeenkomst heeft het doel om vast te leggen dat beide partijen open staan om de wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken. De volgende stap is te komen tot een breed gedragen masterplan, waarin gekeken wordt op welke wijze Gogherweide een bijdrage zou kunnen leveren aan de toekomst van het Sportpad. In de intentieovereenkomst worden nog geen definitieve uitspraken vastgelegd over het al dan niet herontwikkelen van Gogherweide. De overeenkomst is vooral gericht op het vastleggen van de wens van beide partijen om na te gaan óf herontwikkeling van het complex Gogherweide wenselijk en mogelijk is..

Vervolg

In dit project zijn de omwonenden van het sportpad en ook andere inwoners van kaag en Braassem belangrijke stakeholders. Uw ideëen zijn van groot belang. De mogelijkheden over hoe u kunt meedenken zullen later bekend worden. Heeft u zelf al een idee over hoe en waarover u wilt meedenken dan kunt u dat altijd laten weten via ons contactformulier onder vermelding van ‘Sportpad’.