Roelofarendsveen | Braassemboulevard

In 2012 stelde de gemeenteraad de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) vast, waarna in 2017 het stuk werd geactualiseerd. In beide visies wordt de ambitie bevestigd dat langs de westoever van de Braassemermeer en de Oude Wetering een intensieve recreatiezone moet worden gefaciliteerd; de Braassemboulevard. De Braassemboulevard is een in de MRSV genoemde strook aan het water lopend vanaf de Ringvaart tot de Wijde Aa. Nu al lopen er langs deze route een drietal druk bezochte recreatieroutes (wandelen, fietsen en varen).

Gezamenlijk gedragen plan

Om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan, heeft het college met de raad afgesproken om een participatietraject te organiseren. Omdat intensieve recreatie in verschillende gebieden een eigen karakter en vorm heeft, willen we door middel van een participatietraject komen tot een toetsingskader om toekomstige initiatieven te beoordelen en mogelijk te maken. Aan het eind van het traject wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Tijdens bijeenkomsten in januari en februari 2020 werd input van alle deelnemers gevraagd. De input is aan de hand van moodboards verzameld en wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling. Wij gaan samen met de externe procesbegeleider zoeken naar een manier om iedereen de kans te geven om over dit onderwerp mee te praten.