Roelofarendsveen | Sotaweg Riolering

Het riool in de Sotaweg wordt vervangen door een gescheiden systeem voor hemelwater en afvalwater. Daarmee gaan we op een duurzame manier om met regenwater, door de stroom naar de zuiveringsinstallaties te verminderen. Wanneer uw gevel met dakgoot direct grenst aan openbaar gebied, kunnen wij uw dakafvoer afkoppelen. Hiervoor wordt u verder benaderd tijdens de werkzaamheden. Kijk voor meer informatie hierover bij Werken aan wegen en riolering.  

Na onderzoek heeft de gemeente begin 2017 besloten dat er geen extra ontsluitingsweg tussen de Sotaweg en de Lasso Noord komt. Nut en noodzaak van deze weg werd in het onderzoek niet voldoende aangetoond. In plaats daarvan wordt de Sotaweg nu optimaal ingericht. Dat doen we op basis van de ideeën die u ons al via een enquête heeft aangedragen en op basis van uw inbreng op bewonersbijeenkomsten. 

Samenspraak 

Samen met bewoners zijn we gekomen tot een schetsontwerp, gebaseerd op uitvoeringsvariant B, zie onderaan deze pagina. Dit is de variant met parkeren.

Onderstaande punten nemen we mee in de verdere uitwerking van variant B (klik op de afbeelding om deze te vergroten):

 • aan de zijde waar geen parkeervakken worden aangelegd, komt een parkeerverbod
 • de inritten tussen de Korte Goog en de Middenweg verlaagd houden vanwege wateroverlast bij de huizen
 • de fietsaansluiting vanaf rotonde op de Sotaweg nog iets flauwer maken
 • de inrichting groenvakken bespreken met groenbeheerder, bewoners willen af van het 'hondentoilet'
 • wegbreedte bij de school naar 5,5 m1 op het weg vak Sotaweg tussen Middenweg en Begoniastraat. Het trottoir aan de schoolzijde naar 2 m1. Tussen de Lupinestraat en de Begoniastraat kijken of hier voor de rijwoningen aan de westzijde ook parkeervakken kunnen komen net als voor de school
 • de gelijkwaardige kruisingen zijn akkoord maar dan niet verhoogd
 • wens voor een extra zebrapad bij de kruising Leliestraat
 • de gehele straat in asfalt, de kruisingsvlakken in gekleurd asfalt (zandkleur)
 • de parkeervakken aanleggen op het niveau van de rijbaan.

Vervolg

 • het groen bij de kruisingen (Leliestraat): laag houden vanwege zicht
 • de snelheid op de Middenweg omlaag brengen: de gemeente gaat kijken wat hier mogelijk is
 • riolering in het 2e deel van de Sotaweg: deze wordt niet vervangen omdat deze nog in goede staat is.

Naar verwachting duurt de uitvoering tot eind van dit jaar. 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de gemeente via e-mail info@kaagenbraassem.nl of telefonisch via 071 332 72 72. 

Sotaweg uitoveringsvariant B