Algemeen | Wegwerkzaamheden

Het hele jaar door wordt er gewerkt in de openbare ruimte. Wegafsluitingen of vervanging van riolering, het hoort er allemaal bij.

Gemeentelijke projecten en wegwerkzaamheden

Bij kleinschalige asfaltwerkzaamheden kan enige hinder ontstaan. Met aankondigingsborden worden de werkzaamheden kenbaar gemaakt, houd deze daarom goed in de gaten. Een overzicht van de gemeentelijke projecten vindt u op de pagina Projecten en werk in uitvoering . 

Andere partijen

Daarnaast zijn ook andere partijen werkzaam binnen de gemeente. Die vindt u hieronder:

Werkzaamheden aan sloten, dijken en kades

In de gemeente Kaag en Braassem werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij verschillende polders aan het verbeteren van dijken en kades. Ook baggert het Hoogheemraadschap van Rijnland diverse watergangen in Kaag en Braassem. Meer informatie hierover vindt u bij Werk aan sloten, dijken en kades.

Werkzaamheden waterleidingen

Oasen is het drinkwaterbedrijf dat inwoners van een groot aantal gemeenten in het Groene Hart van drinkwater voorziet. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en storingen op http://www.oasen.nl/home/actueel.  De afgelopen jaren heeft Oasen loden leidingen in de straat vervangen. Meer informatie over loden leidingen vindt u op de website Oasen.nl

Werkzaamheden gas- of stroomkabels

Netbeheerder Liander legt kabels en leidingen aan en beheert het energienetwerk. Op de website van Liander staat een overzicht van de geplande werkzaamheden en kunt u actuele storingen bekijken. U kunt zich ook aanmelden zodat zij u op de hoogte kunnen brengen over een gas- of stroomstoring bij u in de buurt.

Alkemadelaan, Roelofarendsveen

Op de Alkemadelaan is olieverontreiniging ontstaan in verband met lekkende kabels. De verontreiniging bevindt zich nabij de rotonde bij industrieterrein De Lasso. Van 20 juli tot naar verwachting 20 augustus vinden werkzaamheden plaats om deze verontreiniging op te ruimen en de schade te herstellen. Op de Alkemadelaan wordt hiervoor één rijstrook afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt duidelijk aangegeven met behulp van bebording. De bus rijdt via de Braassemdreef; er wordt een tijdelijke bushalte/fietsstalling gecreëerd op de Braassemdreef nabij de Floraweg. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de omgevingsmanager Wouter van Buizen via telefoonnummer 06-28750567 of een email sturen naar wouter.van.buizen@qirion.nl.

Aanleg glasvezel buitengebied

Begin april zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied in Kaag en Braassem. De gemeente geeft vergunningen af voor de graafwerkzaamheden en boringen en ziet erop toe dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels die de gemeente hiervoor heeft opgesteld. Voor meer informatie over de werkzaamheden, de planning en veel gestelde vragen kunt u terecht op groenehart.glasdraad.nl/.

Actuele wegwerkzaamheden landelijke wegen

Op de website vananaarbeter.nl van Rijkswaterstaat staat het overzicht van werkzaamheden aan het wegennet in Nederland en over de verwachte verkeershinder op die wegen.

Wegwerkzaamheden provinciale wegen

Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt. Informatie hierover vindt u op de website van de provincie.