Algemeen | Wegwerkzaamheden

Het hele jaar door wordt er gewerkt in de openbare ruimte. Wegafsluitingen of vervanging van riolering.

Gemeentelijke projecten en wegwerkzaamheden

Bij kleinschalige asfaltwerkzaamheden kan enige hinder ontstaan. Met aankondigingsborden worden de werkzaamheden kenbaar gemaakt, houd deze daarom goed in de gaten. Een overzicht van de gemeentelijke projecten vindt u op de pagina Projecten en werk in uitvoering

Andere partijen

Daarnaast zijn ook andere partijen werkzaam binnen de gemeente. Die vindt u hieronder:

Werkzaamheden Hoogheemraadschap van Rijnland; sloten, dijken, bruggen en kades

In de gemeente Kaag en Braassem werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij verschillende polders aan het verbeteren van dijken en kades. Ook baggert het Hoogheemraadschap van Rijnland diverse watergangen in Kaag en Braassem. Meer informatie hierover vindt u bij Werk aan sloten, dijken en kades.

Werkzaamheden Vroonlandsche Brug

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met de renovatie van de Vroonlandsche Brug in Rijnsaterwoude. De werkzaamheden starten op maandag 22 maart 2021 en zijn uiterlijk op vrijdag 26 maart gereed. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Voetgangers en fietsers kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars gebruik blijven maken van de brug.

Werkzaamheden Oasen, waterleidingen

Oasen is het drinkwaterbedrijf dat inwoners van een groot aantal gemeenten in het Groene Hart van drinkwater voorziet. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en storingen op http://www.oasen.nl/home/actueel.  De afgelopen jaren heeft Oasen loden leidingen in de straat vervangen. Meer informatie over loden leidingen vindt u op de website Oasen.nl

Werkzaamheden Liander, gas- of stroomkabels

Netbeheerder Liander legt kabels en leidingen aan en beheert het energienetwerk. Op de website van Liander staat een overzicht van de geplande werkzaamheden en kunt u actuele storingen bekijken. U kunt zich ook aanmelden zodat zij u op de hoogte kunnen brengen over een gas- of stroomstoring bij u in de buurt. Kijk voor veel gestelde vragen en meer informatie op de website Liander.nl/werkzaamheden.

Leimuiden

Vanaf eind februari tot en met eind mei 2021 start Liander met het verbeteren van het energienet aan:

  • de Herenweg ten hoogte van nummer 2 en
  • vanaf Heiligegeestlaan in Rijnsaterwoude richting Willem van der Veldenweg 77 t/m 25 en
  • een deel aan de Molenkade in Leimuiden.

U moet rekening houden met de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij een deel van de weg aan de kant van de woningen, wordt afgebakend/versmald. Dat leidt tot een mindere doorstroming van het doorgaande verkeer.

Aanleg glasvezel buitengebied

In 2020 zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied in Kaag en Braassem. De gemeente geeft vergunningen af voor de graafwerkzaamheden en boringen en ziet erop toe dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels die de gemeente hiervoor heeft opgesteld. Voor meer informatie over de werkzaamheden, de planning en veel gestelde vragen kunt u terecht op groenehart.glasdraad.nl/.

Actuele wegwerkzaamheden landelijke wegen

Op de website vananaarbeter.nl van Rijkswaterstaat staat het overzicht van werkzaamheden aan het wegennet in Nederland en over de verwachte verkeershinder op die wegen.

Wegwerkzaamheden provinciale wegen

Ook door de provincie Zuid-Holland wordt er aan de weg gewerkt. Informatie hierover vindt u op de website van de provincie.