Algemeen | Werk aan sloten, dijken en kades

In de gemeente Kaag en Braassem werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland bij verschillende polders aan het verbeteren van dijken en kades. Op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland kunt u zien welke dijken op de planning staan. 

Onderhoud watergangen

Eén of twee keer per jaar controleert Rijnland of de watergangen en hun oevers voldoende zijn onderhouden. Het grootste deel van het gebied in het najaar en een klein gedeelte in de zomer. Het slootvuil wat op de kant wordt gezet, wordt na indroging afgevoerd door de gemeente. Dit indrogen kan enkele weken duren.

Ook buiten de schouwperioden moeten de watergangen en taluds in goede staat verkeren. Toezichthouders van Rijnland kunnen de onderhoudsplichtigen hier ieder moment van het jaar op aanspreken. Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Baggeren

Het Hoogheemraadschap van Rijnland baggert diverse watergangen in Kaag en Braassem. De planningskaart vindt u op de website www.rijnland.net . De bagger en het slootvuil dat hier en daar op hopen op de kant wordt gezet, wordt na indroging afgevoerd door de gemeente. Dit indrogen kan enkele weken duren. 

Preventieve inspectie kades bij droogte

Bij een tekort aan neerslag kunnen delen van kades door droogte scheuren of uitzakken. Daarom inspecteert Rijnland deze kades altijd preventief tijdens een langdurige droge periode. Waar nodig kunnen er snel en adequaat onderhoudsmaatregelen worden getroffen. Via www.rijnland.net/droogte wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Toetsing van keringen

Inspecteurs van het hoogheemraadschap, te herkennen aan oranje Rijnland-hesjes, bekijken en beoordelen sluizen, gemalen en molens op veiligheid. Het hoogheemraadschap verwacht dat omwonenden en grondeigenaren geen overlast ondervinden van de toetsing. Kijk voor meer informatie op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland .

Dijkbezwijkproef

De Leendert de Boerspolder is het een waternatuurgebied met snoekpaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. Vroeger was het een klein eiland van 6 hectare in de Kagerplassen, ten zuiden van de Haarlemmermeerpolder. In oktober 2015 is een dijkbezwijkproef gehouden. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rijnland.net/Leendert de Boerspolder.