Algemeen | Speelplekken

Bodemonderzoek (kinder)speelplaatsen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft in januari 2019 bodemonderzoek gedaan naar looddeeltjes in de grond bij speelplaatsen in Zuid Holland, waaronder een aantal in Kaag en Braassem. Uit het onderzoek blijkt  dat op geen enkele speelplaats de noodzaak bestaat om maatregelen te treffen of de bodem te saneren. Er is nergens sprake van loodgehalten die gezondheidskundig een belemmering vormen voor het gebruik als kinderspeelplaats. De GGD adviseert wel altijd om bij jonge kinderen extra te letten op maatregelen ten behoeve van de hygiëne, zoals handen wassen en vieze schoenen uitdoen na het buitenspelen. Heeft u vragen over het bodemonderzoek naar lood? Bel dan met de Omgevingsdienst West-Holland op 071 408 31 00.

Vernieuwen speelplekken

De gemeente controleert de speelplekken regelmatig. Wanneer speeltoestellen moeten worden vervangen vragen wij kinderen om mee te denken. Zij zijn immers de professionals als het om spelen gaat. Ook omwonenden worden betrokken bij het vernieuwen van speelplekken.

Melding speelplekken

Ziet u zelf iets op de speelplekken wat voor een onveilige situatie zorgt? Bijvoorbeeld een kapot speeltoestel? Meld dit dan bij de gemeente via het meldingformulier

Geen skatebaan, wat dan wel?

Nu de skatebaan op het parkeerterrein van D.O.S.R. in Roelofarendsveen is verwijderd, wil de gemeente een nieuwe voorziening voor de jeugd in de leeftijd van 16+. Een voorziening die past bij de wensen die zij hebben en die rekening houdt met de omwonenden van de locatie waar de nieuwe voorziening komt. Verschillende jongeren hebben hiervoor een plan gemaakt. De gemeente staat open voor initiatieven van deze groep jongeren en met elkaar kijken we hoe we het concreet kunnen maken. Jongerenwerkers van de Driemaster helpen hierbij. Wil jij ook meedenken? Neem dan contact op met jongerenwerkers Robin Mooij en Jamie Hoogeveen van de Driemaster.