Algemeen | Speelplekken

Bodemonderzoek (kinder)speelplaatsen

De Omgevingsdienst West-Holland heeft in januari 2019 bodemonderzoek gedaan naar looddeeltjes in de grond bij speelplaatsen in Zuid Holland, waaronder een aantal in Kaag en Braassem. Uit het onderzoek blijkt  dat op geen enkele speelplaats de noodzaak bestaat om maatregelen te treffen of de bodem te saneren. Er is nergens sprake van loodgehalten die gezondheidskundig een belemmering vormen voor het gebruik als kinderspeelplaats. De GGD adviseert wel altijd om bij jonge kinderen extra te letten op maatregelen ten behoeve van de hygiëne, zoals handen wassen en vieze schoenen uitdoen na het buitenspelen. Heeft u vragen over het bodemonderzoek naar lood? Bel dan met de Omgevingsdienst West-Holland op 071 408 31 00.

Vernieuwen speelplekken

De gemeente controleert de speelplekken regelmatig. Wanneer speeltoestellen moeten worden vervangen vragen wij kinderen om mee te denken. Zij zijn immers de professionals als het om spelen gaat. Ook omwonenden worden betrokken bij het vernieuwen van speelplekken.

Melding speelplekken

Ziet u zelf iets op de speelplekken wat voor een onveilige situatie zorgt? Bijvoorbeeld een kapot speeltoestel? Meld dit dan bij de gemeente via het meldingformulier