Woubrugge | Elzenlaan Extra Sociale Woningbouw

Als gevolg van oplopende wachtlijsten, heeft de gemeenteraad de wens om extra sociale woningen (ESW) toe te voegen in Kaag en Braassem. Eén van de aangewezen locaties die wordt aangemerkt als geschikt voor sociale woningbouw is de locatie Elzenlaan in Woubrugge (ook bekend als Van Egmondlocatie). Voor deze locatie is het TOP-traject (Traject Omgevingsparticipatie) doorlopen, waarna een bestemmingsplanprocedure is opgestart. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie door woondiensten Aarwoude van 20 grondgebonden sociale huurwoningen. De afgelopen maanden zijn gebruikt door gemeente, adviseurs en de woondienst om voorbereidingen uit te voeren.

Bouwrijp maken

De eerste stap in de uitvoeringsfase is het bouwrijp maken van het terrein. De aannemer gaat eerst een gedeelte van het terrein tijdelijk gebruiken als gronddepot voor een ander project in Hoogmade, de reconstructie van Fennemalaan. Aansluitend wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Er wordt een zandpakket aangebracht waarin de leidingen voor het riool, elektra en water worden aangelegd. Ook de sloot achter de Kerklaan wordt verbreed.

Planning

De werkzaamheden voor het bouwrijp van het terrein zijn gestart. Naar verwachting start de bouw van de woningen in het voorjaar van 2021.