Woubrugge | Integraal Kindcentrum

De basisscholen De Esselyckerwoude en CBS de Kinderkring zijn ruim 40 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is in 2019 in samenspraak met de schoolbesturen, de kinderopvang (Snoopy), peuterspeelzaal (FloreoKids) en sportverenigingen (VV Woubrugge, beheer Sporthal, ijsclub, biljart en tennisclub) een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in Woubrugge te realiseren. Uit deze verkennende studie is unaniem de locatie van de huidige Kinderkring, Cornelis Kempenaarlaan 2-4 als voorkeurscenario aangewezen.

Planvorming

De gemeente heeft in samenwerking met stedenbouwkundig bureau iMoss een stedenbouwkundig een programma van eisen uitgewerkt. Binnen deze studie wordt gekeken naar mogelijke bouwvormen en situering van het nieuwe IKC op locatie de Kinderkring, Cornelis Kempenaarlaan 2-4. Ook de verkeersafwikkeling en parkeren krijgt hier een plek. De komende periode wordt de aanvraag van het bouwkrediet voor het IKC Woubrugge verder uitgewerkt en volgt er een update van de planning tot besluitvorming.

Omgeving, verkeer en hinder

Wij snappen dat u zich wellicht zorgen maakt over de planvormin en, impact voor de omgeving, zoals parkeren en woningbouw. Al deze elementen krijgen een plek in de komende fase en in het proces dat wij met iMoss gaan starten. Omwonende ontvangen een uitnodiging voor een digitale presentatie van de plannen. U kunt dit plan alvast inzien via de bouwApp of per mail opvragen bij de gemeente via de projectleider. Waar mogelijk wordt de inbreng van bewoners verwerkt in het stedenbouwkundig plan en hierna aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal rond de zomer 2021 een besluit nemen over het vervolg van het IKC Woubrugge. Dan wordt bekend of het project doorgaat.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt bij een aantal projecten gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). Een handig communicatiemiddel om altijd op de hoogte te zijn!