Woubrugge | Elzenlaan Extra Sociale Woningbouw

Als gevolg van oplopende wachtlijsten, heeft de gemeenteraad de wens om extra sociale woningen (ESW) toe te voegen in Kaag en Braassem. Eén van de aangewezen locaties die wordt aangemerkt als geschikt voor sociale woningbouw is de locatie Elzenlaan in Woubrugge (ook bekend als Van Egmondlocatie). Voor deze locatie is het TOP-traject (Traject Omgevingsparticipatie) doorlopen, waarna een bestemmingsplanprocedure is opgestart. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie door woondiensten Aarwoude van 20 grondgebonden sociale huurwoningen.