Algemeen | Speelplekken

Verschillende speelplekken in de gemeente worden vernieuwd omdat deze zijn verouderd. Wij vragen kinderen om mee te denken over de speelplekken die we gaan opknappen. Zij zijn immers de professionals als het om spelen gaat. Ook omwonende worden betrokken bij het vernieuwen van speelplekken.

Ontwerpen speelplekken 2018

De kinderen en omwonenden hebben via een online enquête aangegeven wat hun wensen zijn. Daarna zijn wij in de speelplekken geweest om samen met de kinderen een nieuw ontwerp te maken. Kinderen en omwonenden hebben daar vervolgens op kunnen reageren. In de Samenvatting Kinder- en bewonersinspraak speeltuinen 2018 (pdf) kunt u de op- en aanmerkingen nalezen. Vervolgens zijn er defninitieve ontwerpen gemaakt voor onderstaande speelplekken (het ontwerp opent als pdf wanneer u op de link klikt):

Ontwerpen speelplekken 2017

Ook in 2017 hebben kinderen mee kunnen denken over de inrichting van verschillende speelplekken. In de Samenvatting Kinder- en bewonersinspraak speeltuinen 2017 (pdf) kunt u de op- en aanmerkingen nalezen. Het betreft onderstaande speelplekken (het ontwerp opent als pdf):

Planning

Het duurt wel even voordat de nieuwe speelplekken klaar zijn. Dit heeft onder andere te maken met het bestellen en de voorbereiding. Naar verwachting zijn de speelplekken eind 2018 klaar.

Skatebaan - uw mening

Enige tijd geleden is gevraagd of de skatebaan op het parkeerterrein van DOSR moet blijven. Uit de reacties die wij ontvingen, blijkt dat er behoefte is aan een skateplek. De jeugd en omwonenden vinden dat deze plek niet ideaal is. Daarom stellen zij voor om de toestellen te verplaatsen naar het Hertogspark, zodat daar een grotere en aantrekkelijkere skateplek komt.

Wij horen graag de mening van omwonenden van dit plan. U kunt uw vragen en opmerkingen mailen naar info@kaagenbraassem.nl of telefonisch doorgeven via 071 332 72 72.