Algemeen | Speelplekken

Bodemonderzoek (kinder)speelplaatsen

De Omgevingsdienst West-Holland laat bodemonderzoek doen naar looddeeltjes in de grond bij speelplaatsen in Zuid Holland, waaronder een aantal in Kaag en Braassem. Dit gebeurt in opdracht van Provincie Zuid-Holland. Meer informatie hierover leest u in het persbericht op de website van de Omgevingsdienst www.odwh.nl.  De uitkomsten van het lopende onderzoek worden eind maart verwacht. Dan wordt duidelijk of wij maatregelen moeten nemen en in welke vorm. Tot de uitkomsten bekend zijn, gelden de adviezen die de GGD gewoonlijk geeft, zoals het regelmatig laten wassen van de handen van spelende kinderen.

Heeft u vragen over het bodemonderzoek naar lood? Bel dan met de Omgevingsdienst West-Holland op 071 408 31 00.

Vernieuwen Speelplekken

Verschillende speelplekken in de gemeente worden vernieuwd omdat deze zijn verouderd. Wij vragen kinderen om mee te denken over de speelplekken die we gaan opknappen. Zij zijn immers de professionals als het om spelen gaat. Ook omwonenden worden betrokken bij het vernieuwen van speelplekken.

Ontwerpen speelplekken

De kinderen en omwonenden hebben via een online enquête aangegeven wat hun wensen zijn. Daarna zijn wij in de speelplekken geweest om samen met de kinderen een nieuw ontwerp te maken. 

Kinderen en omwonenden hebben hierop gereageerd. In de Samenvatting Kinder- en bewonersinspraak speeltuinen 2018 kunt u de op- en aanmerkingen nalezen. Vervolgens zijn er defninitieve ontwerpen gemaakt voor onderstaande speelplekken (het ontwerp opent als pdf wanneer u op de link klikt):

Ook in 2017 hebben kinderen mee kunnen denken over de inrichting van verschillende speelplekken. In de Samenvatting Kinder- en bewonersinspraak speeltuinen 2017 kunt u de op- en aanmerkingen nalezen. Het betreft onderstaande speelplekken (het ontwerp opent als pdf):

Planning

Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de speelplekken begin 2019 klaar. 

Werkzaamheden speeltuin Merelplantsoen

De speeltuin in het Merelplantsoen is klaar! Althans, alle toestellen, ondergronden en randzaken zoals bankjes, zijn geplaatst. Er blijft echter water staan onder het slingertouw omdat dat de drainage in dit veld niet voldoende is. Hier wordt nu nog aan gewerkt. Begin februari heeft de gemeente een drainagegat gegraven en deze gevuld met grint, in de hoop dat het water in de kuil daardoor alsnog wegloopt. Helaas is gebleken dat dit door de harde kleigrond niet het geval is. De aannemer start 18 maart met het aanbrengen van een nieuwe drainageslang. In overleg met een aantal gebruikers hebben wij dit toestel afgezet totdat het probleem is opgelost.

Geen skatebaan, wat dan wel? – Jongeren laat je horen!

Nu de skatebaan op het parkeerterrein van D.O.S.R. in Roelofarendsveen is verwijderd, wil de gemeente een nieuwe voorziening voor de jeugd in de leeftijd van 16+. Een voorziening die past bij de wensen die zij hebben en die rekening houdt met de omwonenden van de locatie waar de nieuwe voorziening komt. De gemeente staat open voor initiatieven van deze groep jongeren. Jongeren die een plan willen maken, kunnen dit eventueel samen met verenigingen of lokale verenigingen doen. Jongerenwerkers van de Driemaster helpen hierbij en zijn momenteel in gesprek met een groep jongeren voor het maken van een plan. Wil jij ook meedenken? Neem dan contact op met jongerenwerkers Robin Mooij en Jamie Hoogeveen van de Driemaster.