Rioolverstopping

Rioolverstoppingen voorkomen en oplossen.

Een rioolverstopping ontstaat regelmatig. Het aantal rioolverstoppingen kunnen we met elkaar terugdringen door simpelweg geen vaste stoffen in de rioolafvoer terecht te laten komen.

Verstopping Voorkomen

Vooral vet, olie, maandverband en tampons zijn belangrijke veroorzakers van een verstopping in het riool.Zorg dat er geen vaste stoffen in de rioolafvoer komen zoals bijvoorbeeld textiel, maandverband / tampons, natte doekjes, babydoekjes, plastic en vet.

Verstopping oplossen

Stap 1: Bepaal het type rioolstelsel

  • Bent u aangesloten op een ‘vrij-vervalriolering’? Ga naar stap 2. (Bij de vrij-vervalriolering lopen leidingen in de straat naar een laag punt van waaruit alles weggepompt wordt naar de waterzuivering.)
  • Bent u aangesloten op een ‘drukrioolsysteem’? Sla dan stap 2 en 3 over en ga naar stap 4. (Bij een drukrioolsysteem wordt huishoudelijk afvalwater met behulp van kleine pompen door middel van een persleiding afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.)

Stap 2: Bepaal de locatie

De verstopping in een riool kan op diverse plaatsen zitten. De aansluiting van het huisriool is te verdelen in een gemeentelijk en een particulier gedeelte. Op de scheiding van beide gedeeltes, de eigendomsgrens, is in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of een verzamelput gemaakt. U kunt als volgt bepalen waar de verstopping zit:

  • Graaf het ontstoppingsstuk of de put op uw eigen terrein bij de eigendomsgrens vrij en open deze;
  • bekijk of het ontstoppingsstuk (vrijwel) droog staat. Als dit zo is, zit de verstopping op eigen terrein. Als het ontstoppingsstuk vol water staat, zit de verstopping in het gemeentelijke gedeelte van het riool.

Als u geen ontstoppingsstuk of put heeft kunt u, op eigen terrein, voorzichtig een gat in de huisaansluiting maken nabij de eigendomsgrens. Controleer daar of het water wel of niet wegloopt naar het hoofdriool in de straat. Als er geen water doorloopt, zit de verstopping op eigen terrein.

Stap 3a: Verstopping op eigen terrein

De eigenaar van de woning is verantwoordelijk voor het gedeelte van de riolering, dat ligt tot aan de eigendomsgrens. Een verstopping in dit gedeelte dient u zelf te (laten) verhelpen.

Stap 3b: Verstopping op gemeentegrond

Als het ontstoppingsstuk vol met water staat, belt u dan (binnen kantooruren) het gemeentelijk meldpunt, via 071 332 72 72. Het probleem wordt door de gemeentelijke storingsdienst verholpen.

LET OP: Als u op eigen initiatief kosten maakt voor het ontstoppen van het riool op gemeentegrond zonder toestemming van de gemeente, kunnen de gemaakte kosten niet verhaald worden op de gemeente. Kosten door schade aan gemeentelijke verhardingen en/of riolering worden bij u in rekening gebracht.

Stap 4: Verstopping in drukrioolstelsel

Als u problemen met de afvoer hebt, kunt u bellen naar het gemeentelijk meldpunt via 071 332 72 72. Buiten kantooruren kunt u bellen naar 06 5150 8563. U kunt beter niet zelf gaan graven, maar de komst van de servicemonteur afwachten. Met besturing op afstand kan men vaak al zien of de pompput nog functioneert en hoe hoog het water in de put staat. Een storing aan de pompinstallatie dient u direct te melden aan de gemeente.

LET OP: Als u op eigen initiatief kosten maakt voor het ontstoppen van het riool op gemeentegrond zonder toestemming van de gemeente, kunnen de gemaakte kosten niet verhaald worden op de gemeente. Kosten door schade aan gemeentelijke verhardingen en/of riolering worden bij u in rekening gebracht.