Inschrijven in deze gemeente vanuit het buitenland

Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

Voorwaarden

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en op of ná 1 oktober 1994 vertrok uit Nederland.

Als u vóór 1 oktober 1994 bent vertrokken uit Nederland of voor het eerst in Nederland komt wonen, gelden andere regels. In dat geval moet u zich melden bij de gemeente voor een Eerste inschrijving in Nederland.

Aanvraag

Maak een afspraak met de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

Meenemen

U moet meenemen:

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte.

Extra documenten

Soms hebt u extra documenten nodig:

  • als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, dan hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig
  • als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.