Zorg, Wmo en jeugd

Gemeente Kaag en Braassem kan u ondersteunen en heeft verschillende voorzieningen en regelingen. Klik op de titel voor meer informatie over:

 • Jeugd en onderwijs

  Voor vragen over opvoeden, onderwijs en leerlingenvervoer. Ook vindt u hier informatie over specialistische jeugdhulp.

 • Kernteam Kaag en Braassem

  Als u niet weet waar u de juiste hulp kunt vinden, kan het Kernteam Kaag en Braassem u verder helpen.

 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. De Wmo regelt zaken waardoor u langer thuis kunt blijven wonen en er op eigen gelegenheid op uit kunt. Bijvoorbeeld door aanpassen woning, hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen. Eventueel met mantelzorg of maaltijdvoorzieningen.

 • Vervoersvoorzieningen

  Informatie over Gehandicaptenparkeerkaart, Gehandicaptenparkeerplaats, Scootmobiel, Vervoerspas, Buurtbus

 • Wijkpunten

  Heeft u een vraag op het gebied van zorg en welzijn dan kunt binnenlopen bij verschillende wijkpunten in onze gemeente. U kunt hier terecht zonder afspraak.

 • Zorgmeldpunten

  Voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die zich zorgen maken over anderen, zijn er verschillende meldpunten.