Zorg, Wmo en jeugd

Gemeente Kaag en Braassem kan u ondersteunen en heeft verschillende voorzieningen en regelingen. Klik op de titel voor meer informatie over:

 • Jeugd en onderwijs

  Informatie over opvoeden, onderwijs, leerlingenvervoer en specialistische jeugdhulp.

 • Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Informatie over Aanpassing woning, Begeleiding in dagelijks leven, Beschermd wonen regelen, Clientondersteuning: Meedenkers; Eigen bijdrage Wmo, Hulp bij het huishouden, Mantelzorg, Opvang aanvragen, Persoonsgebonden budget (pgb), Rolstoel aanvragen, Wmo voorziening aanvragen en Meer voorzieningen voor zelfstandig wonen zoals Aanleunwoning, Blijverslening, Dementie, Geldzaken, Klussenteam, Maaltijdvoorzieningen, Ouderenwerk en Welzijn op recept.

 • Vervoersvoorzieningen

  Informatie over Gehandicaptenparkeerkaart, Gehandicaptenparkeerplaats, Scootmobiel, Vervoerspas, Buurtbus

 • Zorgmeldpunten

  Informatie over Huisverbod, Meldpunten, Veilig Thuis, Wijkpunten en Kernteam Kaag en Braassem.