Opvoeden en onderwijs

Informatie over Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdwerk, Hangplekken, Opvoedondersteuning, Leerlingenvervoer, Scholen en Kinderopvang.

 • Consultatiebureau

  Het consultatiebureau is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Kaag en Braassem. Ook de basisvaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt uw kind op het consultatiebureau.

 • Hangplekken

  Jongeren in Kaag en Braassem kunnen in de Hangout of De Box terecht om samen te chillen en te praten.

 • Jeugdgezondheidszorg

  De jeugdgezondheidszorg is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die er werken volgen de groei en ontwikkeling van uw kind.

 • Jeugdwerk voor jongeren

  Jeugdwerkers richten zich vooral op jongeren die om wat voor reden dan ook wat extra ondersteuning nodig hebben.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten.

 • Opvoedondersteuning

  Het kan prettig zijn om informatie uit te wisselen met andere ouders. Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Kaag en Braassem biedt verschillende cursussen, bijeenkomsten en lezingen aan om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van kinderen in alle leeftijden.

 • Scholen en kinderopvang

  In Kaag en Braassem zijn verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen voor basisonderwijs. Ook is er een school voor voortgezet onderwijs.