Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen, of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. We vinden dat alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen; onderwijs dat goed bij hen past. Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, hangt af van een aantal persoonlijke factoren. Als u in aanmerking wilt komen, kunt u een aanvraag indienen. Na het beoordelen van de aanvraag wordt besloten of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer.

Voorwaarden

Als uw kind naar het speciaal onderwijs gaat, kunt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is niet voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs, voor inburgeringsscholen of voor leerlingen met een tijdelijke handicap (bijvoorbeeld een gebroken been of arm).

Een kind komt in aanmerking voor taxivervoer als:

  • een kind jonger is dan 10 jaar en naar het speciaal basisonderwijs gaat
  • leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school; als u kiest voor een school verder weg dan zijn de extra kosten van het reizen voor u
  • als uw kind ouder is dan 10 jaar heeft u een vervoersverklaring van de school nodig waarin staat dat uw kind niet in staat is om zelfstandig en ook niet onder begeleiding kan reizen. Over het algemeen kunnen veel leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs zelfstandig reizen. Dit wordt zo mogelijk geoefend vanuit school
  • als de afstand van huis tot school groter is dan 6 kilometer.

Het taxivervoer rijdt op vaste tijden. Als er een uitzondering is (bijvoorbeeld een schoolreisje, artsbezoek e.d.) dan moet u zelf zorgen voor vervoer.

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening voor leerlingenvervoer.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn verschillende soorten vergoedingen:

  • vergoeding van kosten van aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, maar wordt het vervoer door de gemeente geregeld. De leerlingen worden door (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school en weer terug gereden.
  • vergoeding van kosten van eigen vervoer. Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dat bedrag.
  • vergoeding van kosten voor openbaar vervoer naar basisonderwijs (eventueel met begeleiding). We gaan uit van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer. Voor openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs wordt geen vergoeding gegeven.

Aanvraag

Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving voor de school op de vergoedingsregeling. Bij het Wmo-loket kunt u een verzoek indienen voor vergoeding van de kosten. Voor elk schooljaar moet u opnieuw leerlingenvervoer aanvragen. Dit kan door:

Kosten

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage.

Afhandeling

De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Dit kan verlengd worden met acht weken.

Bezwaar maken

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in het besluit.