Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. De Wmo regelt zaken waardoor u langer thuis kunt blijven wonen en er op eigen gelegenheid op uit kunt. Bijvoorbeeld door aanpassen woning, hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen. Eventueel met mantelzorg of maaltijdvoorzieningen.

 • Wmo voorzieningen

  De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet gaat over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals. Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld een rolstoel, vervoer op maat, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing, dan meldt u dit bij het Wmo-loket.

 • De eigen bijdrage Wmo

  De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Als u hulp nodig heeft op het gebied van zorg dan kunt u terecht bij het Wmo-loket. U betaalt mee aan de zorg die u krijgt. Dit noemen we de eigen bijdrage.

 • Aanpassing woning

  Woningaanpassingen, zoals een traplift, kunnen er voor zorgen dat u (langer) zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft. Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, dan kunt u terecht bij het Wmo-loket.

 • Begeleiding in dagelijks leven

  Als u ondersteuning nodig heeft in uw dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het indelen van de dag of bij praktische zaken zoals de administratie, komt u mogelijk in aanmerking voor begeleiding. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan.

 • Beschermd wonen regelen

  Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Bijvoorbeeld om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

 • Hulp bij het huishouden

  Schoonmaken, wassen, stofzuigen, soms zijn deze klussen door omstandigheden zoals ziekte, ouderdom of een handicap te zwaar geworden en lukt het niet meer om zelf uw huishouden te doen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden.

 • Opvang aanvragen

  Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Als uw kind door een beperking of psychische problemen zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Samen met u kijkt het Kernteam Kaag en Braassem wat voor u de beste oplossing is voor uw probleem.

 • Rolstoel nodig?

  Een rolstoel kan een oplossing zijn als u tijdelijk slecht ter been bent. Of als u niet meer zelfstandig kunt lopen. Soms kan een rolstoel enkele dagen in de week nodig zijn. U kunt een rolstoel voor korte of langere periode lenen.

 • Mantelzorg

  Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Meestal gaat het om verzorging en ondersteuning van meer dan acht uur per week, of duurt het langer dan drie maanden. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben meestal een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen.

 • Meer voorzieningen voor zelfstandig wonen

  Informatie over o.a. Aanleunwoning, Blijverslening, Dementie, Geldzaken, Klussenteam, Maaltijdvoorzieningen, Ouderenwerk en Welzijn op recept.

 • Clientondersteuning: Meedenkers

  Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? Dan mag u iemand meenemen. Dat mag een familielid of vriend zijn. Maar dat mag ook een Meedenker zijn.