Aanpassing woning

Direct regelen

Woningaanpassingen, zoals een traplift, kunnen er voor zorgen dat u (langer) zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld als u een handicap heeft. Als u een aanpassing aan uw woning nodig heeft, dan kunt u  terecht bij het Wmo-loket. 

Melden

Bespreek uw probleem en wensen met het Wmo-loket. Dit loket wordt bemand door Participe. Uw hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn: 'ik kan niet meer traplopen en heb daarom moeite om bij mijn slaapkamer te komen'. Participe kijkt met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. In uw gesprek met Participe wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een bijdrage in de kosten moet betalen.

Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanpassen van uw woning? Dan regelt Participe de woningaanpassing in overleg met u en/of de eigenaar van de woning.

Clientondersteuner

U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Kosten

U betaalt zelf ook een eigen bijdrage van de kosten van de woningaanpassing.

Aanvraag

Meld dat u hulp nodig heeft:

Zie ook

Extra  voorzieningen met onder andere informatie over aanvragen aanleunwoning, klussenteam en maaltijdvoorzieningen.