Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Meestal gaat het om verzorging en ondersteuning van meer dan acht uur per week, of duurt het langer dan drie maanden. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar hebben meestal een persoonlijke band met degene voor wie ze zorgen.

  • Mantelzorgcompliment, iemand voordragen

    Ontvangt u langdurig en intensief zorg van een mantelzorger? Vraag dan een mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger. Het compliment is een eenmalige waardering van € 100,- voor de mantelzorger.

  • Mantelzorger, ondersteuning

    Mantelzorg kan soms een best zware taak zijn. Soms is het moeilijk om grenzen aan te geven of is de balans zoek tussen uw eigen leven en het zorg geven. De Driemaster is er dan voor u.