Opvang aanvragen

De gemeente kan u helpen wanneer u uw thuis heeft verlaten en tijdelijk opvang nodig heeft. Voor inwoners uit Kaag en Braassem zorgt de gemeente Leiden voor opvang.

Maatschappelijke opvang

Bij opvang is er onderdak en begeleiding voor mensen die hun thuis hebben verlaten en zich niet kunnen redden in de samenleving. Bijvoorbeeld voor mensen die vanwege huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

Aanvraag

Bespreek uw problemen met het Kernteam Kaag en Braassem of direct met de gemeente Leiden. Het Kernteam of de gemeente Leiden kijkt vervolgens welke mogelijkheden er zijn. Als u zich bij het Kernteam meldt, zorgen zij ervoor dat dat u op de juiste plek terecht komt. De gemeente Leiden bepaalt of u in aanmerking komt voor opvang. Als dat zo is, dan zorg de gemeente Leiden er ook voor dat u ergens wordt opgevangen. U gaat naar het Kernteam Kaag en Braassem of naar de gemeente Leiden en maakt melding van de problemen die u heeft.

Meld het Kernteam Kaag en Braassem dat u hulp nodig heeft: