De eigen bijdrage Wmo

Als u hulp nodig heeft op het gebied van zorg dan kunt u terecht bij het Wmo-loket. U betaalt mee aan de zorg die u krijgt. Dit noemen we de eigen bijdrage.

Waarom een eigen bijdrage?

Het Wmo-loket kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een woonvoorziening voor u regelen. Bij het Wmo-loket kunt ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. In al dit soort situaties wordt bekeken of u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt onder andere geen eigen bijdrage in de volgende situaties:

  • als u nog geen 18 jaar bent;
  • voor een (sport)rolstoel en het onderhoud hiervan;
  • voor gebruik van de Regiotaxi (u betaalt wel een ritbijdrage);
  • voor de meerkosten van onderhoud, reparatie en verzekering van uw hulpmiddel (zoals een traplift).

Wie bepaalt uw eigen bijdrage?

Uw eigen bijdrage is maximaal 17,50 per periode van 4 weken en wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK vraagt uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. U ontvangt daar een brief over.

Na elke periode ontvangt u van het CAK een factuur voor uw eigen bijdrage. Op deze factuur staat welke voorziening(en) u heeft ontvangen en waarvoor u de eigen bijdrage betaalt.

Het CAK houdt rekening met uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • Heeft u meerdere voorzieningen, dan wordt de eigen bijdrage nooit hoger dan de maximale eigen bijdrage van 17,50 per periode van 4 weken.
  • Betaalt iemand in uw huishouden al een eigen bijdrage voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage meer voor zorg die valt onder de Wmo.

Hoeveel is uw eigen bijdrage?

Uw eigen bijdrage is maximaal 17,50 per periode van 4 weken. U kunt de Rekenhulp van het CAK gebruiken om uw eigen bijdrage te berekenen.

Hoelang betaalt u uw eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruik maakt van de voorziening of tot de kostprijs is bereikt. U betaalt uw eigen bijdrage per periode. Een periode kan 4 weken of een maand zijn. Dit hangt af van de voorziening.

Meer informatie

Wilt u hulp bij het berekenen van uw eigen bijdrage? Bel dan met het CAK: 0800 19 25.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Wmo-loket. Dit loket wordt bemand door Participe. Het loket is open op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur: