Thuiszorg

Als u thuis zorg nodig heeft, kunt u een beroep doen op huishoudelijke en persoonlijke hulp, verzorging en verpleging.  

Huishoudelijke en persoonlijke hulp

De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor ondersteuning en hulp bij het dagelijks leven en het huishouden. Lukt het u niet om bijvoorbeeld zelf boodschappen te doen of uw huis schoon te maken? Gaat u dan eerst na of er in uw omgeving mogelijkheden zijn voor hulp, bijvoorbeeld door uw kinderen.

Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen, maar zijn uw probleem toch nog niet opgelost? Neem dan contact op met het Kernteam. Dan zoekt u samen uit welke mogelijkheden voor ondersteuning er voor u zijn.

Meld het Kernteam Kaag en Braassem dat u hulp nodig heeft:

Persoonlijke verzorging en verpleging

Heeft u verpleging of verzorging thuis nodig, zoals een verpleegkundige die u helpt bij uw persoonlijke verzorging of uw wond verzorgt? Dan moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij zorgen er vervolgens voor dat alles geregeld en vergoed wordt. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met een thuiszorgaanbieder zoals Activite, Buurtzorg of WIJdezorg.