Wmo voorzieningen

Als u hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij het huishouden of een woningaanpassing dan meldt u dit bij het Wmo loket.

Bespreek uw probleem en wensen met het Wmo-loket. Dit loket wordt bemand door Participe. Participe kijkt namens de gemeente met u hoezeer u een beperking heeft, wat u zelf kunt doen en of anderen u kunnen helpen. Blijkt in dit gesprek dat er geen andere mogelijkheden zijn dan het aanvragen van een voorziening? Dan kunt u een melding doen.

Melding doen

Meld dat u hulp nodig heeft:

Clientondersteuner

U mag uw partner, een kind of een vriend laten aanschuiven. Deze persoon heeft dan de rol van cliëntondersteuner. U voert zelf zoveel mogelijk het gesprek, met hulp van de cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee, maar mag het gesprek niet voor u voeren. Weet u niemand die u kunt vragen? Dan kunt u ook vragen om een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Meer informatie