Zorgmeldpunten

Voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die zich zorgen maken over anderen, zijn er verschillende meldpunten.

 • Huisverbod bij huiselijk geweld aanvragen

  De burgemeester kan een huisverbod geven aan iemand die huiselijk geweld pleegt. Deze persoon mag dan 10 dagen lang niet in de woning komen. Ook mag hij of zij geen contact hebben met de partner of kinderen. Het verbod duurt maximaal 28 dagen.

 • Meldpunt discriminatie

  Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Meld het bij Stichting iDb.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Hulp en advies voor huishoudens waar anderen zich ernstig zorgen over maken.

 • Meldpunten overlast

  Overlast in de vorm van luidruchtigheid, rommel op straat, fout geparkeerde auto´s en dergelijke hoeft u niet te tolereren.

 • Veilig Thuis (mishandeling en/of huiselijk geweld melden)

  De gemeente pakt kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld aan. Maakt u zich zorgen over een kind of oudere boven de 65 jaar? Of kent u een huishouden waar geweld plaatsvindt? Meld het dan bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt van de gemeente.