Leerlingenvervoer

De gemeente Kaag en Braassem heeft een Verordening voor leerlingenvervoer. Deze is bedoeld voor kinderen die niet dichtbij huis naar school kunnen, of door een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen. We vinden dat alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen; onderwijs dat goed bij hen past. Of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, hangt af van een aantal persoonlijke factoren. Als u in aanmerking wilt komen, kunt u een aanvraag indienen. Wij beoordelen de aanvraag en besluiten of u in aanmerking komt voor een vergoeding en voor welke vorm van vervoer.

Voorwaarden

De regeling geldt voor kinderen die naar speciaal onderwijs gaan en niet in staat zijn om zelfstandig of met begeleiding te reizen. Leerlingenvervoer wordt vergoed voor de reis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind. Die school moet dan wel op een afstand van meer dan 6 kilometer van uw woonadres liggen. Als u leerlingenvervoer aanvraagt is het daarom van belang dat u bij aanmelding van uw kind op school informeert of een zelfde type school ook dichterbij is.

Voor gehandicapte kinderen, die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen (ook niet onder begeleiding), geldt geen minimale afstandsgrens tussen het woonadres en het schooladres. De vergoeding geldt alleen voor de reis tussen het woonadres en de school van uw kind. Vervoer naar bijvoorbeeld de naschoolse opvang, wordt niet vergoed.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn verschillende soorten vergoedingen:

  • vergoeding van kosten van aangepast vervoer. Bij aangepast vervoer ontvangt u geen vergoeding, maar wordt het vervoer door de gemeente geregeld. De leerlingen worden door (rolstoel)taxi’s of personenbusjes naar school en weer terug gereden.
  • vergoeding van kosten van eigen vervoer. Als u besluit uw kind zelf met de auto naar school te brengen of zelf ander vervoer regelt, hangt de vergoeding af van het soort vervoer waar uw kind voor in aanmerking komt. Stel dat uw kind in aanmerking komt voor openbaar vervoer, dan ontvangt u een vergoeding op basis van dat bedrag.
  • vergoeding van kosten voor openbaar vervoer naar basisonderwijs (eventueel met begeleiding). We gaan uit van een vergoeding van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid per openbaar vervoer. Dit komt neer op een jaarabonnement voor het traject tussen school en thuis. Voor openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs wordt geen vergoeding gegeven.

Er is geen aparte vergoeding voor gebruik van een fiets of een bromfiets.

Aanvraag

Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving voor de school op de vergoedingsregeling. Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor vergoeding van de kosten. Voor elk schooljaar moet u opnieuw leerlingenvervoer aanvragen. Dit kan door:

  • maak online een afspraak bij Wmo-loket of bel met 071 332 72 72 (werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur); dit loket wordt bemand door Participe
  • een e-mail te sturen naar info@kaagenbraassem.nl
  • een brief te schrijven aan Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen
  • het formulier Leerlingvervoer aanvragen (Pdf) downloaden en te versturen. 

Kosten

Bij vervoer naar een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, hanteren wij een financiële drempel. U krijgt alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen. Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan twintig kilometer is, vragen we een financiële bijdrage naar draagkracht.