De eigen bijdrage Wmo

Als u hulp nodig heeft op het gebied van zorg, kan de gemeente u daar vaak bij helpen. U betaalt mee aan de zorg die u krijgt via de gemeente. Zo blijven zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar.

Waarom een eigen bijdrage?

De gemeente kan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een woonvoorziening voor u regelen. De gemeente kan ook een persoonsgebonden budget (pgb) voor u aanvragen. In al dit soort situaties wordt bekeken of u een eigen bijdrage moet betalen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage:

  • als u nog geen 18 jaar bent;
  • voor een (sport)rolstoel en het onderhoud hiervan;
  • voor gebruik van de Regiotaxi (u betaalt wel een ritbijdrage);
  • voor de meerkosten van onderhoud, reparatie en verzekering van uw hulpmiddel (zoals een traplift).

Wie bepaalt uw eigen bijdrage?

Uw eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK vraagt uw inkomensgegevens op bij de Belastingdienst. U ontvangt daar een brief over.

Na elke periode ontvangt u van het CAK een factuur voor uw eigen bijdrage. Op deze factuur staat welke voorziening(en) u heeft ontvangen en waarvoor u de eigen bijdrage betaalt.

Het CAK houdt rekening met uw situatie. Bijvoorbeeld:

  • Gebruikt u meerdere voorzieningen? Dan is de eigen bijdrage nooit hoger dan wat u op basis van uw inkomen maximaal per periode kunt betalen.
  • Betaalt iemand in uw huishouden al een eigen bijdrage voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage meer voor zorg die valt onder de Wmo.

Hoeveel is uw eigen bijdrage?

De Wmo-consulent kan tijdens het huisbezoek voor u uitrekenen wat u ongeveer aan eigen bijdrage moet gaan betalen. Om dit te kunnen berekenen heeft de consulent uw inkomens- en vermogensgegevens nodig. U kunt ook zelf de Rekenhulp van het CAK gebruiken om uw eigen bijdrage te berekenen.

Hoelang betaalt u uw eigen bijdrage?

U betaalt de eigen bijdrage zolang u gebruik maakt van de voorziening of tot de kostprijs is bereikt. U betaalt uw eigen bijdrage per periode. Een periode kan 4 weken of een maand zijn. Dit hangt af van de voorziening. Voor een huurvoorziening betaalt u maximaal 39 periodes (= 3 jaar) de eigen bijdrage.

Waaruit bestaat de eigen bijdrage?

Uw eigen bijdrage bestaat uit een vast deel en een persoonlijk deel. Het vaste deel is een basistarief. Dit tarief is afgesproken door de overheid. Het persoonlijke deel is voor iedereen anders. Dit deel wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en de kosten van de woningaanpassing. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage.

Het basistarief van uw eigen bijdrage

  • Tot 18 jaar: € 0
  • Alleenstaande tot 65 jaar: € 17,60
  • Meerpersoons tot 65 jaar: € 0
  • Meerpersoons vanaf 65 jaar: € 17,60

Het variabele deel van uw eigen bijdrage

Voor elke soort zorg die u via de overheid afneemt, is een maximale eigen bijdrage afgesproken. Van de meeste voorzieningen vindt u de maximale bedragen in artikel 26 van de Verordening sociaal domein van de gemeente Kaag en Braassem.

Meer informatie

Wilt u hulp bij het berekenen van uw eigen bijdrage? Bel dan met het CAK: 0800 19 25.

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente. Dit loket wordt bemand door Participe. Het loket is open op werkdagen van 8.30 uur-12.30 uur: