Persoonsgebonden budget (pgb)

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een pgb. Met dit budget koopt u zelf uw zorg in. Samen met u kijkt het Kernteam Kaag en Braassem wat voor u de beste oplossing is voor uw probleem.

Zorg in natura of pgb

U kunt de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt op twee manieren krijgen: via zorg in natura of via het PGB. Als u kiest voor zorg in natura, krijgt u hulp via een organisatie die een contract heeft met de gemeente. Bijvoorbeeld een traplift, begeleiding door Tom in de buurt of hulpverlening via het Kernteam. De gemeente heeft deze ondersteuning ingekocht voor alle inwoners in Kaag en Braassem die dit op enig moment nodig hebben.

Het pgb is een budget waarmee u zelf zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen kan regelen door zelf een zorgverlener of organisatie in te schakelen die in opdracht van u gaat werken. U moet zelf op zoek naar zorgverleners of voorzieningen, u bent zelf verantwoordelijk voor een goed beheer van het pgb en u bent zelf verantwoordelijk voor het inkopen van zorg met de kwaliteit die u nodig heeft.

Voorwaarden

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, kijkt u samen met het Kernteam naar uw situatie. Het team kijkt met u naar de hulpvraag, wat u zelf kunt, welke ondersteuning passend is en wat u en uw kind nog nodig hebben. Samen stelt u een gezinsplan op. Op basis van dit plan kunt u, als dat de beste oplossing is, een pgb krijgen.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u moet in staat zijn om met het pgb om te gaan (u moet bijvoorbeeld overeenkomsten kunnen afsluiten met hulpverlener(s) en hulpverleners kunnen aansturen)
  • de hulp of ondersteuning die u wilt inkopen, moet van voldoende kwaliteit zijn
  • u moet aangeven waarom een pgb beter is dan de hulp in natura of waarom u het pgb liever wilt dan ondersteuning in natura.

Aanvraag

Als u hulp of ondersteuning nodig heeft, dan vraagt u dit aan bij het Kernteam Kaag en Braassem: