Mantelzorgcompliment, iemand voordragen

Ontvangt u langdurig en intensief zorg van een of meer mantelzorgers? Vraag dan een mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger(s). Het compliment is een eenmalige waardering van € 100,- . De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers balans ervaren tussen hun eigen leven en de zorg die zij verlenen. Ook de waardering van mantelzorgers is belangrijk.

Voorwaarden

U mag een mantelzorgcompliment voor hun mantelzorger aanvragen, als u:

  • in Kaag en Braassem woont
  • langdurig en intensief zorg van een mantelzorger krijgt.

Het Wmo-loket draagt uw aanvraag over aan de mantelzorgconsulent van De Driemaster. Hij of zij:

  • toetst uw voordracht, bijvoorbeeld door te controleren of de mantelzorger u inderdaad lange tijd bij meerdere activiteiten helpt
  • verstrekt het mantelzorgcompliment persoonlijk aan de mantelzorger.

Aanvraag

mantelzorgcompliment aanvragen U logt in met DigiD.

Participe handelt uw aanvraag af.