Mantelzorgcompliment, iemand voordragen

Ontvangt u langdurig en intensief zorg van een of meer mantelzorgers? Vraag dan een mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger(s). Het compliment is een eenmalige waardering van € 100,- . De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers balans ervaren tussen hun eigen leven en de zorg die zij verlenen. Ook de waardering van mantelzorgers is belangrijk.

Voorwaarden

U mag een mantelzorgcompliment voor hun mantelzorger aanvragen, als u:

  • in Kaag en Braassem woont
  • langdurig en intensief zorg van een mantelzorger krijgt.

Aanvraag

Werkzaamheden op het gebied van zorg en ondersteuning worden uitgevoerd door Tom in de buurt. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen via de website van Tom in de buurt

Vragen over het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met Tom in de buurt via het contactformulier op tomindebuurt.nl, door een e-mail te sturen naar info@tomindebuurt.nl of door te bellen naar 088 900 4567.