Prikkelarme woonvorm in Kaag en Braassem

Vanaf 1-1-2023 is de gemeente Kaag en Braassem verantwoordelijk voor de ondersteuning en opvang van inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden en/of dakloos zijn geraakt. Hiervoor realiseren we verschillende soorten opvangplekken en woonvormen.

We willen iedereen een passende plek kunnen bieden, daarom zijn er voor verschillende doelgroepen, verschillende soorten woonvormen. Zo zijn er plekken voor jongeren, voor gezinnen of bijvoorbeeld voor bewoners die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Voor deze laatste groep realiseren we een zogeheten prikkelarme woonvorm. Dit zijn eenvoudige huisjes, aan de rand van of net buiten een gewone woonwijk. Deze eenvoudige huisjes zijn bedoeld voor mensen die het nu niet lukt om in een gewone woonwijk te wonen. De bewoners kunnen in deze huisjes rustig wonen, op enige afstand van andere omwonenden. Dit is beter voor de omgeving, maar ook voor henzelf.

Waarom een prikkelarme woonvorm in Kaag en Braassem?

Tot nu toe was de gemeente Leiden in onze regio verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme woonomgeving. Vanaf januari 2023 verandert dat en is elke gemeente in onze regio hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente Kaag en Braassem zal hier ruimte voor creëren. De zoektocht naar een goede plek voor deze woonvorm is gestart. De gemeente is opzoek naar een locatie waar deze prikkelarme woonvorm kan bestaan voor een periode van minimaal 10 jaar.

Locatie 

De gemeente Kaag en Braassem zoekt naar een geschikte locatie voor deze prikkelarme woonvorm. Bij de zoektocht naar een locatie proberen wij zo goed mogelijk rekening te houden met een aantal onderdelen waaronder:

  • Afscherming van de locatie.
  • Afstand tot voorzieningen en openbaar vervoer.
  • Afstand tot bestaande woningen.
  • Bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Tijdens het onderzoek naar een geschikte locatie zijn een aantal locaties nader onderzocht. Er zijn daarbij gesprekken gevoerd met direct omwonenden. Het betreft locaties in of nabij de dorpen Leimuiden en Nieuwe Wetering. Deze locaties worden op dit moment verder onderzocht op de haalbaarheid en geschiktheid.

Bewoners

Deze prikkelarme woonvorm is bedoeld voor mensen die, om verschillende redenen, tijdelijk niet in een gewone woonwijk kunnen wonen. Deze woonplek biedt rust en stabiliteit zodat zij kunnen werken aan herstel. Hierbij worden zij intensief begeleid. 

Begeleiding

De bewoners van deze prikkelarme woonvorm worden intensief begeleid door Stichting De Binnenvest. Een stichting voor maatschappelijke opvang, wonen met ondersteuning en begeleid zelfstandig wonen in de regio Zuid-Holland. De Binnenvest gaat ook over het toebedelen van de plekken. Zij kijken naar het verleden, de huidige situatie van de kandidaten en naar wie er past bij de locatie. Er komen alleen mensen te wonen die dit zelf graag willen en met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. De zorg en begeleiding die de bewoners ontvangen is verplicht. Ook zijn er een aantal huisregels, waar men zich aan moet houden. Deze staan in het huurcontract. Met intensieve begeleiding, de juiste zorg en de rust die de prikkelarme woonvorm met zich meebrengt hopen we een veilige omgeving te kunnen bieden voor henzelf en hun omgeving.

Vragen en contact

Heeft u vragen, zorgen of wilt u uw ideeën delen, dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen door te mailen naar info@kaagenbraassem.nl of te bellen naar 071-332 7272. Vermeld daarbij dat u belt over de ‘prikkelarme woonvorm’.