Werk en inkomen

 • Als u bijstand krijgt

  Informatie over Bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk, terugbetalen door ex-partner of ouder, Heronderzoek, Jaaropgave, Naar het buitenland met een uitkering, Tegenprestatie en Wijzigingen doorgeven.

 • Cliëntondersteuning

  Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij een gesprek of bij de aanvraag van een voorziening? Dan mag u iemand meenemen. Dat mag een familielid of vriend zijn. Maar dat mag ook een cliëntondersteuner zijn.

 • Financiële hulp

  Informatie over Bijdrage duurzame gebruiksgoederen, Bijdrage schoolkosten of kindpas, Bijdrage voor sport en culturele activiteiten voor kinderen, Bijdrage voor zwemdiploma A en B, Collectieve zorgverzekering voor minima, Hulp bij schulden
  Individuele inkomenstoeslag, Individuele studietoeslag, Kindpakket, Kwijtschelding afvalstoffenheffing, Minimaregeling en Voedselbank

 • Toeslagen

  Toeslagen zijn een aanvulling op uw inkomen. Meer informatie over Huurtoeslag, Individuele inkomenstoeslag, Individuele studietoeslag, Kinderopvangtoeslag en Zorgtoeslag

 • Uitkering aanvragen

  Uw inkomen kan (tijdelijk) te laag zijn om de huur, eten en drinken te kunnen betalen. Dan kunt u bijstand aanvragen. Informatie over Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW), Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), Bijzondere bijstand, Bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar, Bijstandsuitkering aanvragen, Bijstand voor zelfstandigen aanvragen (Bbz-uitkering)

 • Vrijwilligerswerk doen

  Bent u op zoek naar leuk of zinvol vrijwilligerswerk? Of juist naar gemotiveerde vrijwilligers? Dan helpen De Driemaster en Tom in de buurt u verder.

 • Werk vinden

  Als u werkloos bent en bijscholing krijgt via trajectbegeleiding, kunt u een vergoeding vragen voor een opleiding of cursus die uw kans op werk vergroot.