Agenda's per bestuursorgaan

Hieronder vindt u de vergaderingen van de gemeenteraad en van de politieke avonden. Tot 1 januari 2010 vond de voorbereiding op de raadsvergadering plaats in de commissie Algemene Zaken. Vanaf 1 januari 2010 vindt de voorbereiding plaats in het politiek forum.

Besluitvorming raad

Gemeenteraad

Commissie Algemene Zaken

Politieke avond: Bestuur & Ontwikkeling

Politieke avond: Samenleving & Openbare ruimte

Politieke Avond: SOR & BO

Politieke avond: Bestemmingsplannen

Raadsavond

Politiek forum