Privacy

  • Privacyverklaring gemeente Kaag en Braassem (AVG)

    De gemeente Kaag en Braassem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U heeft er recht op dat de gemeente veilig, correct, transparant, zorgvuldig, terughoudend en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat.

  • Privacyverklaring Wet Politiegegevens (Openbare Ruimte)

    De gemeente Kaag en Braassem heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Boa’s houden toezicht en handhaven de regels om overlast en (kleine) ergernissen in de openbare ruimte tegen te gaan. Bij de strafrechtelijke handhaving is de Wet Politiegegevens (Wpg) van toepasing.

  • Persoonsgegevens inzien

    U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Hiervoor kunt u een verzoek indienen.