Persoonsgegevens inzien

Op mijnoverheid.nl kunt u online kosteloos direct inzien hoe u bij de Overheid geregistreerd staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). U logt in met DigiD. Daar staat ook informatie over hoe een wijziging in die gegevens doorgegeven kan worden.

Persoonsgegevens bekend binnen de gemeente

Daarnaast heeft u ook het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Hiervoor kunt u een verzoek indienen. U ontvangt dan een overzicht met:

  • categorieën van uw persoonsgegevens 
  • wie uw persoonsgegevens heeft ontvangen 
  • voor welk doel uw persoonsgegevens zijn gebruikt 
  • herkomst van uw persoonsgegevens.

Voorwaarden

  • u kunt alleen uw eigen persoonsgegevens opvragen
  • bent u jonger dan 16 jaar of staat u onder curatele, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Bijzonderheden

Wilt u de persoonsgegevens niet per beveiligde mail ontvangen? Maak dan een afspraak bij de balie om uw gegevens op te halen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • reden van uw verzoek
  • beschrijving van de dienst, verwerking en afdeling
  • hoe u de informatie wilt ontvangen.

Persoonsgegevens inzageverzoek via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

Heeft u geen DigiD, maak dan een afspraak. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
 
Wij handelen uw verzoek binnen 1 maand af.

Overig