Ingekomen brieven

Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan is het wel goed dat u zich realiseert dat de brief (en dus ook uw gegevens) openbaar is. Dit betekent dat de brieven in het raadsinformatiesysteem op internet worden gezet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dient u dit duidelijk aan te geven in de brief. Wilt u wel dat uw brief in het raadsinformatiesysteem komt, maar bepaalde zaken niet (bv naam, adres, handtekening), dan kunt u dat ook aangeven in de brief.

Al het bovenstaande geldt ook voor de e-mails die worden gezonden aan de gemeenteraad (griffie@kaagenbraassem.nl).

U kunt de documenten openen door op het nummer te gaan staan en aanklikken.

Voor advies of overleg kunt u gerust contact opnemen met de griffie, 071 - 332 72 72.

Archief