Initiatiefvoorstellen

De gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende taak. De raad controleert het beleid van het college en geeft aan in welke richting zich dat zou moeten ontwikkelen. Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid een eigen onderbouwd voorstel voorleggen aan de raad en het college.

Hieronder kunt u de initiatiefvoorstellen downloaden.

Archief