Samenstelling

De Rekenkamer bestaat uit 2 interne leden en een onafhankelijke voorzitter benoemd door de gemeenteraad.

  • Niet opengestelde vacature - voorzitter
  • Vacature (raadslid)
  • Vacature (raadslid)
  • Mevrouw M.P. (Margot) Buis - Mellema (secretaris)