Gedragscode integriteit bestuur

In de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad een gedragscode vaststelt voor bestuursorganen van de gemeente.

De gedragscodes maken duidelijk wat de verantwoordelijkheden van bestuurders zijn als het gaat om het integer uitoefenen van hun functie.

Lees de actuele en officiële tekst van de Gedragscode integriteit bestuurders in de gemeente Kaag en Braassem op overheid.nl. Deze gedragscode geldt voor de burgemeester en voor de wethouders, maar richt zich ook tot de bestuursorganen.