Rijn en Braassem

De gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn werken sinds 1 januari 2018 samen aan een gemeenschappelijke informatievoorziening.

De beide gemeenten hebben hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering gebundeld in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem.

Een logische stap omdat beide gemeenten ook al intensief samenwerken in het Sociale Domein en op het gebied van Belastingen en de daaraan gerelateerde ICT-onderwerpen. Een gemeenschappelijke informatievoorziening versterkt deze samenwerking.