Definitieve uitslag verkiezingen

Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen plaats.

Verkiezingsuitslagen worden op deze website gepubliceerd.

Definitieve uitslag Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023

Lees in de bijlagen de processen-verbaal van de stembureaus, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau en het verslag controleprotocol GSB.

Melding maken

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bijvoorbeeld bij het tellen van de stemmen of het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Den Haag.

U kunt een melding over de processen-verbaal van de Provinciale Staten maken tot woensdag 22 maart 10.00 uur. Dat kan via dit formulier op de website van gemeente Den Haag.

Een melding maken over de Waterschapsverkiezingen 2023 kan op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Definitieve uitslag Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Lees in de bijlagen de processen-verbaal van de stembureaus, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau en het verslag controleprotocol GSB.